Learning Pascal is Hell of a Job

Title lừa hàng đấy, đừng tin, mấy ngày hôm nay chả học hành được gì Pascal đâu. Làm hình hoạ là chính, hô hô , còn chơi là chủ yếu.

Nói chung là khá rỗi việc, lôi mấy bức sketch hôm nọ ra tô màu, entry trước có show 1 chú rồi, đến nay thì đã thêm được 2 chú. Chỉ còn Iron man thì đang suy nghĩ xem có nên vẽ lại bản nét cho tử tế rồi mới tô màu không, cái lần trước vẽ ko phác chì nên trông hơi nhem nhuốc. Tất cả tô bằng Corel 12 hết.

Something Incredible Final by ~splendidriver on deviantART

Why So Serious? – Final by ~splendidriver on deviantART

Hell Of A Job by ~splendidriver on deviantART

Tình hình là tự nhiên thấy hình hoạ đơn giản, thi bét cũng phải 5, nghĩa là bét cũng qua, chỉ có fần đổ bóng của cầu và cột trụ thì hơi khó, vì mình được cái đức tính tốt là khá chăm nên ko chịu học vẽ elip, phù…

Còn truyện tranh nhật ký thì có lẽ để thi xong, vẽ luôn 1 series nhật ký mùa thi cho nó máu, bây h thì còn đang tồn đọng mấy cái kể chuyện hôm đi xem fim, up sau, đang khoái mấy cái tranh này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s