Entry for June 02, 2008

Entry for June 02, 2008 magnify

Hqua mới ngồi tô màu cái hình này, được ko anh em 😀

Còn đây là 1 cái ava động hôm qua ngồi làm :D. Tình hình là tối qua vừa up cái này lên xong sáng nay mở zidean ra đã thấy tác fẩm mình nằm chềnh ềnh trong đống zider+, hơi choáng tí, tại nghĩ mấy cái mình vẽ nó vớ vẩn mà cũng được làm zider+

splendidriver's webcam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s