Ando Tadao

Truyện mới ra lò đêm qua đây.

Đại học xây dựng là 1 trong số ít các trường phải học cả thứ 7, và rồi các kiến trúc sư nổi tiếng nhất VN, các giảng viên của trường, lại phải đi nghe 1 lão CHƯA TỪNG ĐI HỌC về kiến trúc đứng phán.

Ironic huh?

Còn đây là 1 số tranh dạo này mới vẽ


3 thoughts on “Ando Tadao

  1. Mình chưa khi mô ghé qua Hà Nội, phố Lãn Ông, nhưng mà rất thik bức ni của bạn. 🙂 Vẽ bằng chì hay mực đen thế nhỉ ?

    1. Em trai của mình cũng vẽ. Nhưng nét vẽ của nó trau chuốt máy móc lắm, chứ không có thuần thục và tự nhiên như ri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s