My Art

I’ve just find a super cool way to share my art in one place with DeviantART, and another cool way to read all my Diary Comic.

Here you go.

Vodpod videos no longer available.

I’m working on my project right now so catchya later peeps.

Trên đây là slide show Sit Back của DeviantART khá hay, có thể view tất cả artwork tốt nhất của tớ bên dA 1 lúc được.

Còn bây h thì đang bận, khi khác viết dài sau. Mọi người ghé thăm đây thường xuyên nhé :).

Nhớ click fần art và comic diary ở menu phía trên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s