Star Wars in Vietnam

Star Wars in Vietnam
Trên là tranh mới. Dưới đây là trailer của 1 fan fim mà thằng anh họ tớ – Kal Clarie El hay còn gọi là Trung làm cùng bạn bè nó, :D, fan fim cho Star Wars. Chúng nó làm pro phết :D, hơi bị nuột, trừ cái đoạn Hè Này hơi fô, nhưng mà cứ xem đi, hay đấy :D. Sắp có bản fim đầy đủ để xem rồi, đang làm kỹ xảo :D. Thằng mặc áo có mũ là anh họ Trung 😀

………..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s