4 Days Left…

4 Days Left... magnify

Còn 4 ngày nữa là đến cái ngày mà mình sẽ giải quyết hết mọi nợ nần với cái việc học suốt 12 năm qua. 3 môn trong 2 ngày, trước đó có 1 ngày đến đăng kí dự thi. Hoàn toàn tự tin, ko có một chút cảm giác hồi hộp lo âu nào cả. Ko phải chủ quan, chỉ là tự tin thôi, tin vào bản thân mình, tin mình có thể làm đựơc, với mối thù 12 năm này thì việc mình giải quyết nó là chuyện tất nhiên. Và mình đã được trang bị đủ vũ khí để đánh bại nó. Phải giải quyết hết, tự giải phóng mình, thoát khỏi xiềng xích, thoát khỏi bóng ma ám ảnh mình suốt 12 năm. Tự mình làm bằng tất cả những gì mình có thể. Mình có thể, mình đã cố gắng, mình sẽ đạt được cái mục tiêu mà mình đã đặt ra, vượt qua nó, giành lấy cái mình muốn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s