My Pictures

My Pictures

Cuối cùng thì cũng bắt đầu thi học kì. Hôm qua sáng thi văn chiều thi hoá. Không căng thẳng như mình tưởng. Văn thì không bàn, ôn hết rồi, bi h chỉ còn chém gió cho dài thôi là xong. Nhưng không ngờ là đề Rừng Xà Nu, ít ý khó viết quá, chém mãi mới được

New 3 by ~splendidriver on deviantART

New 2 by ~splendidriver on deviantART

New by ~splendidriver on deviantART

Bi h ai có hứng nghe nhạc thì có bài What I’ve Done đánh Piano do một fan Linkin Park lấy nick là Sundery đánh nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s