Sản phẩm cho Acctive Expo 2010

Bảng mẫu sản phẩm hình vẽ các nhân vật manga, comic nổi tiếng được vẽ bởi Splendid River sẽ được in màu 2 mặt thành móc khóa, móc cặp,… ép plastic, có độ lớn bằng một tờ giấy A7 (1/8 tờ A4). Số lượng có hạn. Giá bán và phương thức đặt mua hàng qua mạng internet sẽ được update sau.

Sản phẩm sẽ được bán ở gian hàng của Idea Production tại lễ hội Acctive Expo 2010 (ngày Chủ Nhật 12/9/2010 – Cung thiếu nhi Hà Nội)

Ngay từ bây giờ hãy chọn cho mình những nhân vật yêu thích và đến với gian hàng Idea Production sớm nhất để xí cho mình món đồ “cực độc” này. Thử xem ai trong số 24 nhân vật này sẽ được yêu thích nhất nhé.

(Nhờ mọi người quảng cáo giúp bọn mình luôn nhé ^^, xin cảm ơn rất nhiều ^^)

2 thoughts on “Sản phẩm cho Acctive Expo 2010

  1. Found your link through Deviant Art and then searched through Google for translation on the pages. You’re such a serious talent and honestly may all your dreams come true with your art career, your work is blinding. You are progressing so much with each sketch. Watching this space! Take care and keep drawing. The world would be a duller place without your work. Lou

    1. Ma’am your words are too much inspiring, and touching to me. Thank you for everything, I promise you I’ll never quit drawing and trying all my best till I die. I wish you and your family all the best too. With love. SR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s