Bao bì gói mỳ không làm nên gói mỳ ngon

Mình là cựu học sinh trường THPT Trần Phú ở Hà Nội. Nay trường đã đổi tên thành THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm –> dài gấp đôi, và nghe rất ngu. Mình cũng chẳng thích thú gì với cái việc đổi tên ngôi trường mình từng theo học.

Thế nhưng mà cái tên cũng vẫn chỉ là cái tên. Cái tên không phản ánh bản chất vấn đề.

Trường Ams từ xưa tới nay danh nổi như cồn, uy tín lẫy lừng ai cũng biết. Uy tín đó được gây dựng nhờ cả thầy và trò của trường, tức là nhờ những con người ở trong trường, chất lượng đào tạo của trường – bản chất thực sự của cái tên Ams là đó.

Nay ta thay cái tên của trường nhưng giữ nguyên cái ruột bản chất của trường là thầy và trò và chất lượng đào tạo, thì khi đó mọi người sẽ biết là “À, trường Chuyên Hà Nội ngày xưa là trường Chuyên Hà Nội – Amsterdam đây mà, chắc là tốt lắm, phải cố vào thôi”.

Như vậy là với những người ngoài không phải là học sinh trường Ams, cái họ thấy thì đó chỉ là một cái tên, một cái mác, đó không phải cái mà họ quan tâm. Cái mà họ quan tâm là chất lượng đào tạo, chất lượng giáo viên và học sinh trong trường, để khi cho con em vào trường học, họ thấy yên tâm.

Và dù tên trường có đổi 100 lần nữa, thì trường Ams vẫn là trường Ams với chất lượng đó, con người đó và uy tín đó, chẳng có gì thay đổi. Điều duy nhất thay đổi là cái MÁC ở trước cổng trường mà thôi. Vì thậm chí có khi người ngoài họ vẫn gọi dân trường Ams sau khi đã đổi tên là Amser, vẫn sẽ gọi là trường Ams, còn cái tên mới thì hãy để cho các thế hệ học sinh sau này của trường đánh giá và định hình uy tín cho nó.

Mình tin là tương lai khi uy tín của trường vẫn được giữ vững nhờ các thế hệ học sinh và giáo viên trong tương lai, thì các Amser ngày nay đang phản đối đổi tên mới sẽ hiểu rằng quan trọng gì cái tên, quan trọng là điều mình tự hào ngày xưa với Ams cho tới nay vẫn không hề thay đổi với Chuyên Hà Nội, và bản chất của trường chưa bao h phải bị thay đổi theo cái tên đó.

Liệu có khác gì Trường Bưởi và trường Chu Văn An – ngôi trường 100 tuổi với cả 2 cái tên khác nhau?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s