Nản vđ!!!

Oài nản quá :((. Đang làm vẽ ghi mà vẫn phải cong đuôi lên chạy deadline sách :((. Chả biết làm nào giờ, những cái vẽ rồi còn bắt vẽ lại nữa mới mệt chứ :((. Có ai cứu tôi không!!!!

Vừa trên nxb về, bị chê lắm quá. Cơ mà cũng có 1 số cái chưa ổn thật. CỨU!!!!!!!!!!!!!

Đã dẫn blog thỏ heo ở bên cạnh :D, mọi người có thể click vô 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s