Bài hát MÔNG THỎ HEO

Bài hát: "Mông thỏ heo" magnify

Đây là bài hát tớ mới sáng tác (tớ, đúng, ko fải ai khác mà chính Splendidriver), phỏng theo nhạc của bài “Bắc Kim Thang” (dân ca Nam Bộ). Cứ hát đúng lời là sẽ đúng nhạc 😀

Mông thỏ heo

Có cái mông thỏ heo rất bự
Thật không ngờ là bự đến vậy
Lắc suốt ngày sao buồn cười quá
Lắc mãi thế, cẩn thận tụt mông
Con heo bông đứng ngắm rồi cười
Con thỏ này chắc trăm phần trăm thỏ heo.

Hết bài.

Xin 1 tràng pháo tay

Xin cảm ơn, xin cảm ơn.

*Chú ý: Blog có lưu ngày tháng up bài này, ai có ý định sử dụng với bất cứ mục đích gì, đề nghị Credit*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s