Sketch of the week: Thú Cưỡi

Sketch of the week: Thú cưỡi magnify

Tớ đang tham gia Sketch of the week trên zidean.com. Mọi người vào vote ủng hộ tớ phát nhé 😀

Link tác fẩm: http://www.zidean.com/d/53007
Link topic: http://www.zidean.com/forums/jumpto.php?threadid=7685&view=lastpost

Ừm, lần đầu tiên tham gia SOW kể từ khi tham gia Zidean.

Ý tưởng của cái này là. Vào năm 3xxx, thì đàn ông sẽ trở nên rất cường tráng và to lớn, nhưng lại chỉ được sử dụng như thú cưỡi của phụ nữ, được sử dụng để di chuyển qua lại, làm vật nuôi, thồ hàng, v.. v. Họ dần mất đi khả năng giao tiếp, mà chỉ còn khả năng vận động chân tay và…. duy trì nòi giống (:”> sorry). Ý tưởng đơn giản vậy thôi . Vì thấy mọi người chơi toàn quái thú khủng khiếp nên thử 1 cái với ý tưởng hoàn toàn con người xem sao.

Vì thời gian có hạn nên chỉ có thể dành cho bức này 30 phút với 1 cây bút chì và quyển sketch book ghẻ. HI vọng mọi người ủng hộ.

Mọi người hãy vote cho tớ để tớ tham gia Sketch Of the week nhé .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s